Avocat, manager al Biroului de Avocați ”Hanganu, Tănase și partenerii”, magistru în drept, absolvent al Universității de Stat din Moldova.